GÓRA

Darmowy dostęp
do informacji prawnych
i wzorów dokumentów
nowa usługa

we

are

cdz

legal

advisors

scroll

THE FIRM

Quality

O CDZ

W naszej pracy liczy się JAKOŚĆ
i gwarancja znakomitej obsługi prawnej. Wnosimy doświadczenie branżowe
i stawiamy na nowatorskie rozwiązania prawne.

Pracujemy zespołowo,
a innowacyjność jest nieodłącznym elementem naszego działania.

To my: CDZ

CDZ

globalnie

Nasi Klienci często potrzebują zintegrowanego, międzynarodowego wsparcia prawnego. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów transgranicznych. W ramach członkostwa w międzynarodowej sieci firm prawniczych INTERLAW, pracujemy w multidyscyplinarnych zespołach prawników z renomowanych kancelarii w Europie, Ameryce i Azji.

Earth

DORADZAMY PRZY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH PRACOWNICZYCH

We współpracy z Transatlantic Law International (TALI), dynamiczną platformą prawno-biznesową, doradzamy przy projektach o zasięgu globalnym w 95 jurysdykcjach.

PARTNERS

Andrzej ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach typu private equity oraz z udziałem venture capital. Zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i telekomunikacyjnym. Przygotowuje i nadzoruje międzynarodowe emisje papierów wartościowych.

Doradza w procesie inwestycyjnym, opracowuje strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału. Zajmuje się restrukturyzacjami kapitałowymi spółek i grup kapitałowych. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, funduszom private equity i venture capital oraz spółkom z sektora TMT.

Andrzej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA, Chambers Europe oraz Best Lawyers. W 2018 został wyróżniony w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

Ewa specjalizuje się w doradztwie klientom zagranicznym w zakresie prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług biznesowych i finansowych oraz TMT. Doradza w zakresie otwierania i prowadzenia centrów usług wspólnych w Polsce.

Wspiera klientów w procesie budowy strategii HR, zarządzaniu zasobami ludzkimi i racjonalizacji polityki kadrowej oraz przy międzynarodowych transferach pracowników. Doradza przy dostosowywaniu globalnych modeli funkcjonowania firm do zasad polskiego prawa.

Przed dołączeniem do CDZ Ewa była członkiem zarządu Netia S.A. Wcześniej praktykowała w Shearman & Sterling w Nowym Jorku, gdzie reprezentowała banki inwestycyjne w transakcjach z branży TMT i energetycznej oraz zajmowała się doradztwem regulacyjnym sektorowi finansowemu.

Ewa jest wysoko rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2018 w zakresie prawa pracy. Jest członkiem Rady Programowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adwokat z uprawnieniami w stanie Nowy Jork, wspólnik
kieruje praktyką usług biznesowych

Krzysztof specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Reprezentuje klientów w procesach sądowych i postępowaniach upadłościowych. Ma bogate doświadczenie w procedurach cywilnych.

Doradza syndykom masy upadłości spółek działających w sektorze nieruchomości, TMT i medycznym, jak również w postępowaniach sądowych przeciwko dłużnikom, oraz w sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi.

Krzysztof jest arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przed dołączeniem do CDZ, przez 10 lat pełnił funkcję sędziego, w tym w Wydziale Gospodarczym Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Krzysztof jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2018 w dziedzinie postępowań sądowych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacji.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Maciej specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO. Zajmuje się wykupami lewarowanymi (LBO), restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz polskim i angielskim prawem spółek.

Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, zwłaszcza funduszom inwestycyjnym i private equity, spółkom z sektora TMT oraz instytucjom finansowym.

Reprezentuje spółki notowane na giełdzie oraz ich akcjonariuszy w sporach dotyczących ofert przejęcia (tzw. wezwań) oraz zakończenia notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza spółkom publicznym w zakresie ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych, zagadnień związanych z papierami wartościowymi i wymogami giełdowymi.

Maciej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2018, Chambers Europe 2018 oraz IFLR1000 Financial & Corporate 2018 w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć, prawa upadłościowego i restrukturyzacji.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką rynków kapitałowych

Szymon doradza funduszom private equity i venture capital, inwestorom oraz międzynarodowym i polskim spółkom w zakresie fuzji i przejęć, tworzenia joint ventures oraz transakcji na rynku nieruchomości.

Doradza w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji i transakcji nieruchomościowych oraz projektów deweloperskich. Zajmuje się transakcjami na rynku kapitałowym, obejmującymi prywatne i publiczne oferty papierów wartościowych.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw obejmujące połączenie, przekształcenie lub podział spółek.

Szymon

jest rekomendowany The Legal 500 EMEA 2018, Chambers Europe 2018 oraz IFLR1000 Financial & Corporate 2018 w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką finansowania inwestycji

Marcin specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Prowadzi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Opracowuje strategię procesową i reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej. Reprezentuje również klientów w pozasądowych formach rozwiązania sporów, w tym w mediacjach i postępowaniach polubownych.

Ponadto, reprezentuje upadłego, wierzycieli i syndyka lub zarządcę na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Został wyróżniony tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Patryk ma ponad 17-letnie doświadczenie w prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach. Specjalizuje się w transakcjach na rynku nieruchomości, finansowaniu i refinansowaniu inwestycji oraz procesach restrukturyzacyjnych.

Zajmuje się transakcjami sprzedaży nieruchomości biurowych, przemysłowych i centrów handlowych, a także leasingiem nieruchomości.

Doradza międzynarodowym funduszom inwestycyjnym i private equity, polskim i zagranicznym inwestorom, deweloperom oraz instytucjom finansowym.

Patryk jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2018 w prawie nieruchomości.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych

Piotr specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej i przemysłowej, zwłaszcza w problematyce znaków towarowych. Doradza międzynarodowym i polskim spółkom, w tym przedsiębiorcom z sektora usług biznesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi we wszystkich instancjach.

Przed dołączeniem do CDZ pracował w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie UOKiK), następnie jako dyrektor ds. prawnych oraz członek zarządu pierwszej płatnej telewizji w Polsce – CANAL+Polska (obecnie nc+).

Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest aktywnie zaangażowany w działalność pro bono na rzecz kilku fundacji oraz osób prywatnych.

Piotr jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2018 w dziedzinie prawa pracy.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką ochrony konkurencji, własności
intelektualnej oraz ochrony danych osobowych

Jolanta ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji handlowych.

Doradza w zakresie tworzenia, łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek. Zajmuje się restrukturyzacją i strukturyzacją grup kapitałowych. Doradza przy transakcjach nabycia i zbycia akcji/udziałów, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych. Doradza licznym spółkom zagranicznym w związku z prowadzoną przez nich działalnością w Polsce.

Jolanta jest rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2018 w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką prawa korporacyjnego i handlowego

NEWS

CDZ BREAKFAST
CDZ Breakfast | CDZ zaprasza na śniadanie połączone z dyskusją na temat:

CO ZOSTAŁO PO BURZY WOKÓŁ RODO? ANALIZA PIERWSZYCH DOŚWIADCZEŃ

Warszawa:
Data:
Miejsce: REGUS, przy ul. Smolnej 40
Czas: 9:00
Zgłoszenie: CDZbreakfast@cdz.com.pl
Kraków:
Data:
Miejsce: w siedzibie Kancelarii, przy al. Słowackiego 64
Czas: 9:00
Zgłoszenie: CDZbreakfast.krakow@cdz.com.pl

EVENTS

Randka ze start-upem

Prowadzisz start-up lub jesteś programistą albo grafikiem? Chcesz wymieniać się pomysłami, doświadczeniami lub spotykać się z ludźmi ze swojej branży? Jeśli tak, to nie przegap imprezy Developer Speed Dating, która odbędzie się 7 marca o 18:30 w kampusie Google. W czasie 3 minut opowiesz o sobie i na dźwięk gongu przejdziesz do następnego stolika. Nie zapomnij o swoich wizytówkach. Oczywiście nie zabraknie CDZ!

WIĘCEJ

Co w prawie pracy przyniesie 2019 rok?

Dnia 21 listopada 2018 roku, CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowały warsztaty dla firm z sektora usług biznesowych, poświęcone przyszłorocznym zmianom w prawie pracy.

Weronika Papucewicz omówiła zagadnienie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), pracowniczych danych osobowych, a także digitalizację dokumentacji pracowniczej, nowe prawo związkowe oraz limity ZUS.

Ewa Don-Siemion panelistką podczas “UA Law Reunion Weekend Speaker Series”

W dniu 20 października 2018 roku na Amerykańskim Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie (Catholic University of America – CUA) w ramach weekendowych spotkań z prawem pt. „UA Law Reunion Weekend Speaker Series” odbyły się dwa panele dyskusyjne z udziałem europejskich i amerykańskich prawników. Program spotkania obejmował kwestie dotyczące wykonywania zawodu prawnika we współczesnej erze cyfrowej oraz transgranicznych usług prawnych.

Podczas jednej z sesji panelowych, Ewa Don-Siemion omówiła zagadnienie outsourcingu procesów prawnych (LPO), ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa, jako najlepszej lokalizacji centrów usług biznesowych w Polsce. Wśród pozostałych panelistów znaleźli się m.in. Matthew Majkut, Dyrektor Działu Prywatności i Cyberbezpieczeństwa w Paul Hastings LLP; Vincenzo Senatore, LL.M., wspólnik-założyciel kancelarii GSA Law Firm oraz Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie odbyło się z okazji 15-lecia programu studiów LL.M. in American Law, prowadzonego przez CUA we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, oraz 27-lecia letniego programu z zakresu międzynarodowego i porównawczego prawa handlowego oraz prawa gospodarczego „International Business and Trade Summer Law Program” w Krakowie.

WIĘCEJ

Kontrole w zakładzie pracy: jak się przygotować?

Jak postępować w razie kontroli: PIP, ZUS i UODO? oraz jak przygotować obronę (lub atak) w sądzie pracy?

Dnia 21 września 2018 roku, CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowały warsztaty dla firm z sektora usług biznesowych, podczas których CDZ odpowiedziała na te pytania.

Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przygotowały uczestników do kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, omówiły najlepsze praktyki obrony pracodawców przed Sądem pracy.

CDZ o RODO w prawie pracy

Dnia 28 czerwca 2018 roku, CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowały śniadanie biznesowe poświęcone RODO w kontekście prawa pracy, czyli „Jak żyć po 25 maja – doświadczenia CDZ z wdrażania RODO”.

Z ramienia CDZ, Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przedstawiły zagadnienia obejmujące m.in. umowy powierzania i przetwarzania danych osobowych, udzielanie upoważnień pracownikom, wizerunek pracowników oraz monitoring wizyjny w firmie.

Uczestnikami wydarzenia byli głównie przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, m.in.: 3M, ACN Europe, Ryanair, Toya, UTC Aerospace Systems.

Ewa Don-Siemion prelegentką na 8. Dorocznej Konferencji ASPIRE

W dniu 15 maja 2018 roku w Krakowie, odbyła się 8. Doroczna Konferencja ASPIRE pod tematem przewodnim "Brave New Word" (Nowy Odważny Świat), podczas której omówiono wpływ rewolucji cyfrowej na politykę i ekonomię, branżę usług biznesowych, a także na procesy biznesowe i kapitał ludzki.

Część konferencji pod nazwą „Summit” skupiła się na pięciu kluczowych sesjach plenarnych: Dlaczego Nowy Odważny Świat? Jak będzie wygląda przyszłość? i-Disruption: co to oznacza dla nas? Co się stanie, gdy roboty zajmą nasze miejsca pracy? Czy nadal potrzebujemy ludzi?

Podczas jednej z popołudniowych sesji, Ewa Don-Siemion omówiła rozwój outsourcingu usług prawnych (LPO) i jego wpływ na rynek prawniczy oraz odpowiedziała na pytanie, dlaczego Kraków powinien skorzystać z tej możliwości.

WIĘCEJ: bravenewword.aspire.org.pl

PRESS RELEASES

press releases

TRANSACTIONS

CDZ doradcą IT Kontrakt przy inwestycji na rynku outsourcingu IT
CDZ doradzała IT Kontrakt, spółce należącej do funduszy zarządzanych przez Cornerstone Partners oraz Oaktree Capital Management, przy inwestycji w Solid Brain, spółkę z branży outsourcingu IT.
 
„Inwestycja w Solid Brain jest jednym z etapów budowy europejskiej grupy kapitałowej specjalizującej się w outsourcingu tworzenia i utrzymywania oprogramowania na zlecenie globalnych korporacji. Włączenie Solid Brain do grupy kapitałowej ma na celu wzmocnienie naszych operacji w Polsce, w szczególności w Krakowie, będącym największym rynkiem outsourcingu IT w kraju" – mówi Tomasz Pyrak, prezes IT Kontrakt.
 
Doradztwo CDZ obejmowało przeprowadzenie analizy prawnej due diligence, opracowanie struktury transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie i reprezentowanie klienta przed UOKiK. Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Maciej Kotlicki oraz wspólnik Piotr Kryczek we współpracy z adwokatem Anną Skórką.
CDZ doradcą SaveCart przy wejściu nowych inwestorów do spółki

CDZ doradzała SaveCart, spółce z branży e-commerce, w procesie wejścia nowych inwestorów kapitałowych do spółki, w tym Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (podmiot zależny od grupy mBanku S.A.), obejmując w zamian pakiet mniejszościowy udziałów.

Doradztwo CDZ obejmowało udział w opracowaniu struktury transakcji oraz przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej. Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Andrzej Chajec we współpracy z adwokatem Anną Skórką.

SaveCart specjalizuje się w personalizacji przekazu w czasie rzeczywistym w segmencie nowych technologii – marketing automation. Jego unikatowe rozwiązania, bazujące na Big Data, służą podnoszeniu sprzedaży w sklepach internetowych.

Klientami SaveCart są m.in. takie e-sklepy jak: Castorama, Duka, Nationale Nederlanden, Virgin Mobile.

CDZ doradcą grupy podmiotów przy sprzedaży spółek RED 8

CDZ reprezentowała grupę sprzedających pakiet 100% udziałów spółki Content Invest Sp. z o.o., która skupia kilka spółek z branży reklamy i marketingu, działających pod marką RED 8. Kupującym była spółka należąca do grupy Dentsu Aegis, międzynarodowej sieci komunikacyjnej z oddziałami w 145 krajach. W wyniku przejęcia powstanie oferta Dentsu Solution.

Doradztwo CDZ obejmowało opracowanie docelowej struktury udziałowej i restrukturyzację grupy spółek RED 8. Ponadto, CDZ doradzała w zakresie spraw korporacyjnych grupy spółek RED 8 oraz negocjowała dokumentację transakcyjną.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Szymon Skiendzielewski.  W skład zespołu wchodziły: wspólnik Jolanta Okoniecka oraz r.pr. Eliza Szulc-Sierańska i r.pr. Karolina Nowak-Różycka.

Nabycie spółek działających pod marką RED 8 przez grupę Dentsu Aegis jest kolejną w ostatnim półroczu transakcją, którą CDZ przeprowadza na rynku reklamy, marketingu i komunikacji publicznej.

CDZ doradcą Nevu przy inwestycji na rynku ochrony zdrowia

CDZ doradzała spółce Nevu, założonej przez grupę inwestorów instytucjonalnych, przy nabyciu 100% akcji w spółce Eubioco S.A. (producent leków i suplementów diety) od Pelion S.A., jednego z największych dystrybutorów farmaceutyków w Polsce i Europie Środkowej.

Doradztwo CDZ obejmowało utworzenie spółki Nevu oraz opracowanie i negocjowanie umowy akcjonariuszy oraz częściowego finansowania przez jej wspólników. Ponadto, CDZ przeprowadziła badanie prawne spółki celowej i jej spółki zależnej, doradzała co do prawnych aspektów struktury finansowania przejęcia oraz negocjowała umowę sprzedaży akcji z Pelion S.A. CDZ doradzała również Eubioco S.A. w sprawach korporacyjnych po jej przejęciu.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Szymon Skiendzielewski. W skład zespołu Kancelarii wchodzili: wspólnicy Andrzej Chajec, Jolanta Okoniecka i Weronika Papucewicz, a także m.in. r.pr. Eliza Szulc-Sierańska oraz r.pr. Karolina Nowak-Różycka.

CDZ doradcą TFI Capital Partners przy inwestycji w sieci Piotr i Paweł

CDZ doradzała funduszom zarządzanym przez TFI Capital Partners przy inwestycji finansowej w grupę Piotr i Paweł, ogólnopolską sieć supermarketów, w której działa 145 sklepów.

Doradztwo CDZ objęło opracowanie, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, która została sfinalizowana 22 lutego 2018 roku i weszła w życie niezwłocznie, gdyż nie wymagała zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako że w transakcji uczestniczyła instytucja finansowa.

Od listopada 2017 roku sieć Piotr i Paweł jest w procesie poszukiwania inwestora strategicznego, który ma zapewnić stabilność relacji z partnerami biznesowymi i instytucjami finansowymi. Inwestycja TFI Capital Partners jest wsparciem finansowym w drodze do wyboru inwestora branżowego.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierowali wspólnik Maciej Kotlicki oraz wspólnik Aleksandra Szyszko-Kamińska, specjalizujący się w transakcjach fuzji i przejęć, m.in. dla funduszy inwestycyjnych.

Rankings

cdz
CDZ i jej prawnicy wysoko wyróżnieni przez The Legal 500 EMEA 2018

W tegorocznej edycji, CDZ została wyróżniona w wielu kategoriach: w prawie korporacyjnym i handlowym, fuzjach i przejęciach, sporach sądowych, prawie pracy, transakcjach typu private equity, prawie nieruchomości, prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT). Andrzej Chajec, Ewa Don-Siemion, Krzysztof Żyto, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski, Andrzej Abramczuk, Patryk Galicki, Piotr Kryczek oraz Jolanta Okoniecka zostali również rekomendowani w swoich dziedzinach praktyki.

Chambers Europe 2018
CDZ i jej prawnicy rekomendowani przez Chambers Europe 2018

W tegorocznej edycji CDZ została rekomendowana w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prawa pracy. Andrzej Chajec, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski oraz Andrzej Abramczuk zostali wyróżnieni w swoich dziedzinach praktyki.

Nasi Klienci o nas:

“They are very communicative, proactive, extremely responsive and creative problem solvers with a deep understanding of our business operations."

"The team stands out for its practical approach to problems."

CDZ
CDZ i jej prawnicy wyróżnieni przez IFLR1000 2018

CDZ została rekomendowana w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynków kapitałowych, w szczególności emisji obligacji (Banking, Capital Markers – Debt). Maciej Kotlicki został wyróżniony w fuzjach i przejęciach oraz Szymon Skiendzielewski w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Ranking Polityki Insight
Praktyka TMT CDZ wyróżniona w rankingu Polityki Insight

Ranking Kancelarii Regulacyjnych 2017 Polityki Insight wyróżnia najlepsze kancelarie z obszarów: prawa bankowego, energetycznego, farmaceutycznego, konkurencji, telekomunikacyjnego i danych osobowych. Nasza praktyka TMT została rekomendowana w Grupie 2.

The Legal 500 EMEA 2017
CDZ i jej prawnicy wyróżnieni przez The Legal 500 EMEA 2017

CDZ została rekomendowana w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, fuzji i przejęć; prawa nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT); prawa pracy; sporów sądowych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Andrzej Chajec, Ewa Don-Siemion, Krzysztof Żyto, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski, Andrzej Abramczuk, Piotr Kryczek, Tomasz Mizikowski oraz Jolanta Okoniecka zostali również rekomendowani w swoich dziedzinach praktyki.

Misc

CDZ wygrawa przetarg na obsługę prawną PGE Systemy

W grudniu 2018 roku, CDZ wygrała przetarg na obsługę prawną PGE Systemy S.A., która zajmuje się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek Grupy Kapitałowej PGE S.A.

Kompleksowe doradztwo CDZ będzie obejmowało w szczególności obszar prawa telekomunikacyjnego oraz prawne zagadnienia wiążące się z działalnością przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym także kwestie związane ze stosowaniem przepisów prawa spółek oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa rzeczowego.

PGE Systemy jest drugą spółką z Grupy Kapitałowej PGE obsługiwaną przez CDZ. W poprzednich latach, CDZ była doradcą PGE Energii Odnawialnej.

CDZ nominowana w Europa Property Investment & Green Building Awards

CDZ znalazła się na liście nominowanych kancelarii w rankingu Europa Property Investment & Green Building Awards 2018 w kategorii „Law Firm of the Year”.

CEE Investment & Green Building Awards 2018 wyróżnia m.in. aktywnych inwestorów i firmy z sektora nieruchomości, inwestycje w nieruchomości komercyjne oraz w inwestycje w powierzchnie biurowe i magazynowe. Jest to najważniejsze wydarzenie w Europie Środkowo-wschodniej poświęcone inwestycjom na rynku nieruchomości.

Rising Stars. Prawnicy - liderzy jutra | Weronika Papucewicz oraz Marcin Bącal

Weronika Papucewicz (laureatka w 2014 roku) oraz Marcin Bącal (laureat w 2015 roku) wyróżnieni jako najbardziej rokujących prawników młodego pokolenia przez ranking Rising Stars, organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Wolters Kluwer, opowiadają jak potoczyła się ich kariera po konkursie oraz czy tego typu nagrody pomagają w zawodzie prawnika.

Ewa Don-Siemion mentorem V edycji programu Mentors4Starters

Pomysłodawcą i organizatorem programu Mentors4Starters jest Global Shapers Warsaw Hub, który jest częścią międzynarodowej sieci Hubów zlokalizowanych w największych miastach świata. Global Shapers Community została powołana do życia przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Podstawowym celem fundacji Mentors4Starters jest propagowanie mentoringu w Polsce.

W ramach programu oraz działań CDZ z zakresu Corporate Social Responsability (CSR), Ewa Don-Siemion będzie dzieliła się swoją wiedzą, doświadczeniem, narzędziami oraz znajomością sektora usług biznesowych, outsourcingu usług prawnych oraz polskiego prawa pracy – doradztwa dla firm zagranicznych.

Mentors4Starters to program zarówno dla osób, które myślą o rozwoju własnej firmy / start-upu, jak i o budowaniu kariery w strukturach korporacyjnych i w międzynarodowych organizacjach.

Andrzej Chajec wyróżniony przez ranking Best Lawyers 2018

Tegoroczna edycja Best Lawyers wyróżnia Andrzeja Chajca wśród najlepszych polskich prawników w dziedzinie fuzji i przejęć oraz prawa korporacyjnego.

Best Lawyers jest jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych rankingów międzynarodowych. Jego metodologia jest oparta na bazie wzajemnych zgłoszeń i ocen dokonywanych przez prawników oraz kancelarii prawnych według swoich obszarów praktyki i jurysdykcji.

Publikacje

PUBLIKACJE

INSIGHTS

2018/05
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Employment & Labour Law 2018

Publikacja opiera się na pytaniach i odpowiedziach dotyczących prawa i regulacji w 41 jurysdykcjach. Odpowiada także na pytanie o przyszłość Gig Economy. CDZ przygotowała rozdział o Polsce.

 

2017/05
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Telecoms, Media & Internet Law 2017

Publikacja opisuje systemy prawne w 37 krajach oraz propozycje Unii Europejskiej w zakresie wspólnego rynku cyfrowego. Opracowana w formie pytań i odpowiedzi, jest obszernym przeglądem prawa telekomunikacyjnego, mediów i internetu. CDZ opracowała rozdział o Polsce.

 

2017/05
THE INTERNATIONAL INSOLVENCY REVIEW | CZWARTA EDYCJA

Czwarte wydanie publikacji zawiera dogłębną analizę warunków rynkowych oraz zmian w orzecznictwie w zakresie prawa upadłościowego w 29 krajach. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2016
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Telecoms, Media & Internet Law 2016

Publikacja zawiera przegląd unijnych ram regulacyjnych dotyczących komunikacji elektronicznej oraz usług elektronicznych w państwach członkowskich UE, jak również obszerny przegląd istotnych zagadnień z zakresu prawa telekomunikacyjnego, mediów i internetu w 37 systemach prawnych. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2017/05
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Employment & Labour Law 2017

Publikacja przedstawia szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa pracy w 35 jurysdykcjach. Omawia także skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla brytyjskiego prawa pracy oraz międzynarodowe standardy zatrudnienia. CDZ opracowała rozdział o Polskim systemie prawa.

 

INSIGHTS

2019/01
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które uznaje się za najbardziej istotne i głębokie, licząc od początku obowiązywania tej ustawy (1991 rok). Zmiany te mogą spowodować, że kwestia działalności związków zawodowych stanie się aktualna także u  tych pracodawców, u których związki dotychczas nie działały i szansa na ich powstanie była niewielka. 

2018/12
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

W dniu 14 listopada 2018 Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z konstytucją nowelizacji ustawy znoszącej górny limit składek na ZUS. W związku z tym limit pozostaje niezmieniony a roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

2018/10
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Od 1 stycznia 2019 roku nastąpią zmiany dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Zmiany te wprowadzone zostały ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

 

2018/09
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Zważywszy na wejście w życie nowych przepisów, a także obowiązujących zasad wynikających z RODO, warto zbadać wewnętrzne procedury dotyczące dokumentacji pracowniczej tak, aby zmiany które będą obowiązywać od 1 stycznia stały się szansą na usprawnienie procesów w organizacji a nie zagrożeniem dla pracodawców.

 

2018/08
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

RODO wprowadziło nową instytucję: Inspektora Ochrony Danych (IOD), która zastąpiła dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Każdy przedsiębiorca bez względu na to czy uprzednio skorzystał z uprawnienia wyznaczenia ABI czy też nie, powinien dokonać badania określającego, czy zalicza się do grupy przedsiębiorców zobowiązanych do wyznaczenia IOD.

 

INSIGHTS

Rzeczpospolita 2019/02/11
PRAWO W BIZNESIE
Gun jumping w spółkach, czyli przedwczesna koncentracja w transakcjach M&A
Jerzy Kapitańczuk

Każda transakcja fuzji lub przejęcia powinna być dobrze zaplanowana z uwzględnieniem przepisów prawa konkurencji.

Rzeczpospolita 2019/02/07
PRAWO PRACY
Czas trzymania akt – trzy warianty
Monika Politowska-Bar

Nowe przepisy przewidują co do zasady obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat. W niektórych przypadkach nadal zastosowanie ma jednak 50-letni okres. Decydujące znaczenie ma termin nawiązania stosunku pracy.

Rzeczpospolita 2019/01/09
PRYWATNOŚĆ
Prezes NBP musi ujawnić zarobki pracowników
Piotr Kryczek

Narodowy Bank Polski jest instytucją publiczną, obywatele mają więc prawo pytać o zarobki zatrudnionych w nim osób. Za odmowę udzielenia tych informacji prezesowi NBP może grozić nawet Trybunał Stanu.

Dwójka Polskiego Radia 2018/12/17
TMT
Zmiany w prawie telekomunikacyjnym
Mariusz Busiło

W grudniowej cyklicznej audycji informacyjnej Dwójki Polskiego Radia, Mariusz Busiło komentował nowelizację prawa telekomunikacyjnego, która eliminuje dotychczasowe nieprawidłowości, związane m.in.

Rzeczpospolita 2018/12/07
PRAWO PRACY
Wejście e-ZLA bez odroczenia
Monika Politowska-Bar

Od 1 grudnia 2018 r. jedyną dopuszczalną przez prawo formą wystawiania zwolnień lekarskich jest forma elektroniczna. Gdy pracodawca nie posiada profilu na Platformie Usług Elektronicznych, lekarz musi wydać wydruk zaświadczenia.

Rzeczpospolita 2018/11/22
PRAWO PRACY
Pensja na rachunek bankowy pracownika stanie się zasadą
Monika Politowska-Bar

Od przyszłego roku wypłata wynagrodzenia w gotówce będzie konieczna tylko na wyraźny wniosek pracownika. Zasadą stanie się przelewanie pensji na konta zatrudnionych.

 

INTERSHIPS

CDZ

Kariera

W naszej dynamicznej strukturze jest zawsze przestrzeń na nowe talenty.

Talent. Zaangażowanie. Skuteczność.

Jeśli kierujesz się tymi wartościami to pasujesz do naszego zespołu.

CDZ

CARRIER

PRAKTYKI
Job description:

Poszukujemy studentów IV-V roku prawa z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Stypendia zagraniczne, odbyte kursy prawa europejskiego, brytyjskiego, lub amerykańskiego, a także znajomość innych języków obcych będą dodatkowymi atutami.

Oferujemy miesięczne płatne praktyki z możliwością przedłużenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w języku angielskim.

REKRUTACJA
Job description:

PRAKTYKANT(KA) / WARSZAWA
Dział Postępowań Sądowych

 • Jesteś studentem/studentką IV, V roku prawa lub po studiach?
 • Znasz biegle język angielski lub na poziomie zaawansowanym?
 • Znasz programy Microsoft Office (Word, Power, Excel)?
 • Masz łatwość w kontaktach interpersonalnych?

Dołącz do naszego zespołu!

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Udział w bieżących projektach
 • Legal research, opracowywanie dokumentów, sporządzenie opinii i pism
 • Kontakt z organami administracji publicznej

W CDZ MOŻESZ LICZYĆ NA

 • Możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową
 • Pracę z międzynarodowymi klientami
 • Doświadczenie w wybranej specjalizacji i perspektywę dalszego rozwoju
 • Płatne praktyki z możliwością ich przedłużenia
 • Pracę w zgranym zespole i dobrej atmosferze
 • Szansę na otrzymanie stałego zatrudnienia dla najlepszych praktykantów

Chcesz zacząć z nami współpracę? Prześlij CV na adres cv@cdz.com.pl z dopiskiem „Praktykant” w temacie wiadomości.

Prosimy o złożenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Chajec Don-Siemion i Żyto Sp. k. z siedzibą w Warszawie na  potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Praktykant moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy (zgodnie z rozporządzeniem RODO dotyczącym ochrony danych osobowych oraz ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

CAREER

DÓŁ ZAKŁADKI PRACA

HR & ADMINISTRATION DIRECTOR

Elżbieta Wolańska
CV@cdz.com.pl

KONTAKT

MEDIA CONTACT
Diana Tavera
diana.tavera@cdz.com.pl

 

Warszawa
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
Polska
t: +48 22 492 40 00
f: +48 22 492 40 01
warsaw@cdz.com.pl

Kraków
al. Słowackiego 64
30-004 Kraków
Polska
t: +48 12 421 12 55
f: +48 12 421 03 06
krakow@cdz.com.pl

Łódź
ul. Sienkiewicza 72
90-001 Łódź
Polska
t: +48 42 231 48 17
lodz@cdz.com.pl

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.