CAREER

3 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy uznał, że przywrócenie Piotra Janowicza do pracy na stanowisko nauczyciela było zasadne.

Mężczyzna uczył historii, WOS-u, ale był także katechetą i  jednocześnie należał do związku zawodowego. Na wniosek dyrektora szkoły, biskup cofnął p. Janowiczowi misję kanoniczną do nauczania religii. Zdaniem szkoły, w świetle przepisów Karty Nauczyciela, cofnięcie to obligowało placówkę do rozwiązania z takim nauczycielem stosunku pracy, bez względu na przysługującą pracownikowi ochronę związkową.

Na prośbę HFPC, Piotra Janowicza przed Sądem Najwyższym reprezentował pro bono r.pr. Piotr Kryczek.

Tag