CAREER

Zwolniony katecheta słusznie został przywrócony do pracy

3 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy uznał, że przywrócenie Piotra Janowicza do pracy na stanowisko nauczyciela było zasadne.

Mężczyzna uczył historii, WOS-u, ale był także katechetą i  jednocześnie należał do związku zawodowego. Na wniosek dyrektora szkoły, biskup cofnął p. Janowiczowi misję kanoniczną do nauczania religii. Zdaniem szkoły, w świetle przepisów Karty Nauczyciela, cofnięcie to obligowało placówkę do rozwiązania z takim nauczycielem stosunku pracy, bez względu na przysługującą pracownikowi ochronę związkową.

CDZ uruchamia platformę internetową poświęconą kredytom frankowym

Masz kredyt we frankach? Pomożemy!

CDZ uruchamia nową platformę edukacyjno-informacyjną, poświęconą tzw. kredytom frankowym. Platforma zawiera omówienie przepisów prawa oraz aspektów praktycznych dotyczących kredytów frankowych i prowadzenia sporów z bankami. Z platformy można się dowiedzieć jak się przygotować do sporu sądowego, jak go wygrać, jak kształtują się koszty postępowania sądowego oraz dlaczego CDZ jest skutecznym doradcą w tym zakresie.

CDZ wygrawa przetarg na obsługę prawną PGE Systemy

W grudniu 2018 roku, CDZ wygrała przetarg na obsługę prawną PGE Systemy S.A., która zajmuje się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek Grupy Kapitałowej PGE S.A.

Kompleksowe doradztwo CDZ będzie obejmowało w szczególności obszar prawa telekomunikacyjnego oraz prawne zagadnienia wiążące się z działalnością przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym także kwestie związane ze stosowaniem przepisów prawa spółek oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa rzeczowego.

CDZ nominowana w Europa Property Investment & Green Building Awards

CDZ znalazła się na liście nominowanych kancelarii w rankingu Europa Property Investment & Green Building Awards 2018 w kategorii „Law Firm of the Year”.

CEE Investment & Green Building Awards 2018 wyróżnia m.in. aktywnych inwestorów i firmy z sektora nieruchomości, inwestycje w nieruchomości komercyjne oraz w inwestycje w powierzchnie biurowe i magazynowe. Jest to najważniejsze wydarzenie w Europie Środkowo-wschodniej poświęcone inwestycjom na rynku nieruchomości.

Ewa Don-Siemion mentorem V edycji programu Mentors4Starters

Pomysłodawcą i organizatorem programu Mentors4Starters jest Global Shapers Warsaw Hub, który jest częścią międzynarodowej sieci Hubów zlokalizowanych w największych miastach świata. Global Shapers Community została powołana do życia przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Podstawowym celem fundacji Mentors4Starters jest propagowanie mentoringu w Polsce.

Andrzej Chajec wyróżniony przez ranking Best Lawyers 2018

Tegoroczna edycja Best Lawyers wyróżnia Andrzeja Chajca wśród najlepszych polskich prawników w dziedzinie fuzji i przejęć oraz prawa korporacyjnego.

Best Lawyers jest jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych rankingów międzynarodowych. Jego metodologia jest oparta na bazie wzajemnych zgłoszeń i ocen dokonywanych przez prawników oraz kancelarii prawnych według swoich obszarów praktyki i jurysdykcji.