CAREER

Email
Marcin.Kanarski@cdz.com.pl
Opis

Marcin specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, nowych technologii oraz IT. Doradza w zakresie cyfryzacji procesów, cyberbezpieczeństwa, regulacji Internetu, e-commerce, Big Data, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej.

Zajmuje się doradztwem regulacyjnym oraz procesem legislacyjnym w obszarze telekomunikacji, IT i nowych mediów. Monitoruje zewnętrzne otoczenie prawne oraz ocenia wpływ nowych regulacji na działalność biznesową klientów. Brał udział w projektach IT związanych z cyfryzacją w sektorze publicznym i prywatnym, w tym w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski".

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Jest członkiem Komitetu FinTech oraz Grupy Roboczej Blockchain działających w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Jest ekspertem ds. nowoczesnych technologii oraz doradcą ds. europejskiego dialogu społecznego Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Opis krótki

Radca prawny

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Marcin Kanarski