CAREER

Email
justyna.buchwald-krzak@cdz.com.pl
Opis

Justyna specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, korporacyjnym i handlowym. Zajmuje się bieżącym doradztwem spółkom telekomunikacyjnym. Uczestniczy w inwestycjach związanych z budową i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych oraz projektach związanych z wykorzystaniem nowych technologii i internetu.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Opis krótki

Radca prawny

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Justyna Buchwald-Krzak