CAREER

Email
nina.horbowiec@cdz.com.pl
Opis

Nina jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2019 roku posiada uprawnienia adwokata. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy projektach z zakresu nieruchomości m.in. w zakresie obsługi inwestorów z branży deweloperskiej. Nina specjalizuje się w prawie nieruchomości. Doradza przy transakcjach nieruchomościowych i inwestycyjnych oraz przy realizacji projektów budowlanych i realizacji umów z uczestnikami procesu budowlanego.

Nina sporządza i negocjuje umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu powierzchni komercyjnych, przeprowadza badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence). Doradza deweloperom przy umowach deweloperskich i w toku zawierania umów ustanawiania odrębnej własności lokali.

Opis krótki

Adwokat

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Nina Horbowiec