CAREER

Email
weronika.balenkowska@cdz.com.pl
Opis

Weronika uczestniczy w transakcjach finansowania i refinansowania inwestycji na rynku obrotu nieruchomościami oraz projektach restrukturyzacyjnych. Jest członkiem zespołu transakcyjnego fuzji i przejęć.

Uczestniczy w opracowaniu i opiniowaniu dokumentacji transakcyjnej związanej z udzieleniem kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych oraz dokumentacji dla ustanowienia zabezpieczeń udzielanego finansowania.

Opis krótki

Aplikant radcowski

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
CDZ