CAREER

Email
Krzysztof.Chyba@cdz.com.pl
Opis

Krzysztof specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, nowych technologii i prawie autorskim. Doradza spółkom z sektora telekomunikacyjnego, w tym operatorom stacjonarnym, mobilnym operatorom strukturalnym (MNO) i wirtualnym (MVNO).

Doradza przy kształtowaniu treści usług telekomunikacyjnych oraz przy zarządzaniu częstotliwościami. Przygotowuje regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu oraz niestandardowych usług telekomunikacyjnych.

Reprezentuje operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Opis krótki

Radca prawny

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Krzysztof Chyba