CAREER

Email
eliza.szulc@cdz.com.pl
Opis

Eliza specjalizuje się w prawie korporacyjnym, cywilnym i handlowym. Doradza przy tworzeniu krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym struktur holdingowych o międzynarodowym zasięgu.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw. Doradza przy transakcjach połączenia, podziału i przekształcenia spółek i grup kapitałowych.

Opis krótki

Radca prawny

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Eliza Szulc-Sierańska