CAREER

Email
aleksandra.hulewicz@cdz.com.pl
Opis

Aleksandra specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Reprezentuje przedsiębiorców z branży budowlanej w sporach opartych o warunki kontraktowe FIDIC.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie prawa spadkowego i rodzinnego. Reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych, sporach dotyczących opieki nad dziećmi oraz podziału wspólnego majątku małżonków. Zajmuje się ochroną konsumentów, w szczególności problematyką kredytów frankowych.

Ponadto, doradza w sprawach korporacyjnych bieżącej działalności spółek i grup kapitałowych. Uczestniczy w przygotowaniu prospektów emisyjnych w ramach IPO. Reprezentuje członków zarządów spółek kapitałowych w procesach odszkodowawczych.

Opis krótki

Radca prawny

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Aleksandra Hulewicz