ARCHIWUM | RÓŻNE

Transactions

Nowi wspólnicy w CDZ

Z dniem 1 marca 2018 roku, Marcin Bącal, Jolanta Okoniecka, Weronika Papucewicz oraz Aleksandra Szyszko-Kamińska dołączą do grona wspólników kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto.

„Tytuł wspólnika jest przyznawany za talent, przedsiębiorczość oraz zaangażowanie. Gratulujemy Marcinowi, Jolancie, Weronice i Aleksandrze tej nominacji. Jesteśmy przekonani, że ten zastrzyk nowej energii przyczyni się do dalszego rozwoju CDZ.” – mówił Andrzej Chajec – wspólnik zarządzający CDZ.

Marcin Bącal reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych w dziedzinie prawa upadłościowego i telekomunikacyjnego. Prowadzi również postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Został wyróżniony tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Jolanta Okoniecka kierowała do tej pory praktyką prawa korporacyjnego i handlowego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji handlowych. Jest rekomendowana przez The Legal 500 EMEA w tych dziedzinach.

Weronika Papucewicz specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sprawach z zakresu antydyskryminacji. Doradza podmiotom wchodzącym na polski rynek, w szczególności tym z branży BPO/SSC. Została wyróżniona tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Aleksandra Szyszko-Kamińska ma ponad 10-letnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach joint ventures. Specjalizuje się w doradztwie przy inwestycjach w przedsięwzięcia typu start-up i seed oraz przy restrukturyzacji i optymalizacji struktur holdingowych.

Mariusz Busiło wiceprzewodniczącym Komitetu Ochrony Danych Osobowych

Dnia 1 lutego 2018 roku, członkowie Komitetu Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wybrali nowy skład organu kierującego pracami Komitetu. Na stanowisko wiceprzewodniczącego tego Komitetu wybrany został Mariusz Busiło, prawnik CDZ specjalizujący się w sprawach regulacyjnych i aspektach komercyjnych w zakresie prawa telekomunikacyjnego, mediów i internetowego oraz ochrony danych osobowych.

Komitet Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją zajmuje się wszelkimi kwestiami dotyczącymi danych, w tym danych osobowych, związanymi z regulacjami prawnymi oraz interesami sektora teleinformatycznego. W zakresie działania Komitetu znajdują się w szczególności kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, prywatności, zarządzania danymi, w tym wielkimi zbiorami danych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

Mariusz Busiło pełni także funkcję eksperta PIIT w obszarze problematyki pól elektromagnetycznych. Członkami PIIT są firmy działające w sektorze teleinformatyki, telekomunikacji i informatyki.

Andrzej Abramczuk w zarządzie Netii S.A.

W dniu 12 grudnia 2017 r., Rada Nadzorcza Netii S.A. wybrała Andrzeja Abramczuka, wspólnika CDZ kierującego praktyką TMT, na Członka Zarządu, powołując go na stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Operacji.

Andrzej specjalizuje się w doradztwie największym polskim podmiotom z sektora telekomunikacyjnego, mediów i nowych technologii w zakresie budowania strategii rozwoju i wprowadzania nowych produktów i usług na rynku TMT. Przed dołączeniem do CDZ pełnił funkcję dyrektora działu prawnego, członka zarządu i rady nadzorczej wielu firm telekomunikacyjnych takich jak P4, 3G Network Services, GTS Poland, Cel Polska, Midas oraz CenterNet.

Do grona wspólników CDZ dołącza Patryk Galicki

Patryk Galicki został nowym wspólnikiem kierującym praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych.

Mec. Galicki od 16 lat zajmuje się transakcjami na rynku nieruchomości, finansowaniem i refinansowaniem inwestycji oraz restrukturyzacją. Realizował liczne, wielomilionowe projekty o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Ma szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa międzynarodowym funduszom inwestycyjnym i private equity, polskim i zagranicznym inwestorom oraz instytucjom finansowym. Od wielu lat jest wyróżniany przez The Legal 500 EMEA i Chambers Europe.

Małgorzata Sas-Madej nominowana do rankingu Rising Stars 2017

Konkurs Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2017, organizowany po raz szósty przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Wolters Kluwer, wyłoni prawników młodego pokolenia, którzy dzięki swojej wiedzy, przedsiębiorczości i zaangażowaniu społecznemu, świadczą najwyższy poziom doradztwa prawnego.

Małgorzata Sas-Madej, adwokat w CDZ, znalazła się na liście 30 nominowanych wschodzących gwiazd świata prawniczego 2017. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz prawie rynków kapitałowych. Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, inwestycjach typu private equity oraz zmianach struktury właścicielskiej. Zajmuje się wprowadzaniem instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantką w Katedrze Polityki Gospodarczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest aktywnie zaangażowana w działaniach pro bono.

NOWY CDZ BREAKFAST | Trudne przypadki, nietypowe rozwiązania

W trakcie nowego cyklu warsztatów przedstawimy praktyczne rozwiązania na problematyczne sprawy kadrowe, z jakimi HR boryka się na co dzień.

Podczas 1,5 godzinnego śniadania, będziemy wspólnie analizować zanonimizowane doświadczenia naszych klientów. Powiemy, jak rozwiązywać poruszane zawiłości prawne likwidując ryzyka prawno-pracownicze.

Spotkania będą prowadzone z aktywnym udziałem uczestników, a teoria zostanie ograniczona do minimum.

Jesteśmy przekonani, że nowy format naszych spotkań śniadaniowych będzie przydatny, praktyczny, a nawet zabawny.

Szczegóły: CDZbreakfast@cdz.com.pl

CDZ nominowana w rankingu Europa Property Investment & Green Building Awards 2017

CDZ znalazła się na liście nominowanych kancelarii w rankingu Europa Property Investment & Green Building Awards 2017 w kategorii „Law Firm of the Year”.

CEE Investment & Green Building Awards 2017 wyróżni m.in. aktywnych inwestorów i firmy z sektora nieruchomości, inwestycje w nieruchomości komercyjne oraz w inwestycje w powierzchnie biurowe i magazynowe.  

CDZ we współpracy z HFPC wygrywa sprawę pracowniczą

CDZ w ramach działalności pro bono i we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka reprezentowała przed Sądem I instancji oraz Sądem II instancji, nauczyciela historii, który był także katechetą, a jednocześnie należał do związku zawodowego. Sprawa dotyczyła bezprawnego zwolnienia z pracy.

Główny zarzut dotyczył nierównego traktowania pracowników ze względu na sposób zatrudnienia i rozwiązania umowy o pracę. Szkoła rozwiązała bowiem z nauczycielem stosunek pracy z powodu cofnięcia mu tzw. misji kanonicznej do nauczania religii bez względu na przysługującą pracownikowi ochronę z tytułu przynależności do związku zawodowego.

Sąd I instancji, chociaż nie uwzględnił zarzutu nierównego traktowania, przyznał jednak zwolnionemu nauczycielowi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy. Sąd II instancji, zmieniając dodatkowo wyrok na korzyść pracownika, przywrócił go do pracy na stanowisku nauczyciela historii i przyznał mu wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Wyrok Sądu Okręgowego jest prawomocny.

Z ramienia CDZ, pracownika reprezentowali r.pr. Piotr Kryczek oraz adw. Weronika Papucewicz.

Lex Torpedy w biegu Warsaw Business Run 2017

Trzeci rok z rzędu drużyna CDZ wzięła udział w biegu charytatywnym Warszawa Business Run. Lex Torpedy pokonały trasę półmaratonu, zajmując 224. miejsce na 857 drużyn. W tym roku impreza przyniosła ponad 1,6 mln PLN, które zasilą Fundację Poland Business Run.

CDZ jest Partnerem strategicznym i  świadczy pomoc prawną na rzecz Fundacji, która co roku organizuje bieg.

Weronika Papucewicz trenerką finalistów konkursu Moot Court Europejskie Prawo Pracy

W dniu 25 maja 2017 roku, Weronika Papucewicz wzięła udział w wydarzeniu przygotowującym (premoot) studentów WPiA UW do części ustnej konkursu Moot Court z europejskiego prawa pracy (Hugo Sinzheimer Moot Court Competition), pełniąc rolę sędziego. Zadanie konkursowe dotyczyło transferu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także dyskryminacji pracownika ze względu na wiek.

Finalistom życzymy powodzenia w Danii!

Drużyna CDZ Lex Torpedy w biegu EKIDEN 2017

W sobotę 13 maja, w Parku Szczęśliwickim Lex Torpedy przebiegły odcinek maratonu - 42,195 km w łącznym czasie 3.48, zajmując tym samym 467 miejsce w ogólnym wyniku 706 startujących drużyn. Gratulacje dla drużyny i podziękowania dla naszych kibiców!

Andrzej Abramczuk wybrany na drugą kadencję wiceprzewodniczącego PIIT

W dniu 8 kwietnia 2017 roku odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, podczas którego, Rada w wyborach tajnych, na 13.kadencję 2017-2019 wybrała Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, nowy Zarząd oraz Radę Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych PIIT.

Andrzej Abramczuk jest również członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT) oraz arbitrem w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Żegnamy mec. Tomasza Mizikowskiego

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci mec. Tomasza Mizikowskiego. 26 kwietnia odszedł nasz Wspólnik, drogi Przyjaciel i zaufany Kolega, Mentor młodych prawników naszej Kancelarii. Jego życzliwość, mądrość i pogoda ducha pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

Wspólnicy CDZ

W sprawach prowadzonych przez mec. Mizikowskiego prosimy o kontakt z mec. Krzysztofem Żyto (krzysztof.zyto@cdz.com.pl).

CDZ zaprasza na swoje stoisko podczas VII Prawniczych Targów Praktyk i Pracy

W dniach 15-16 marca 2017 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, po raz siódmy odbywają się Prawnicze Targi Praktyk i Pracy, organizowane przez BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Samorządem Studentów WPiA UW.

Na naszym stoisku spotkacie młodych prawników, którzy po odbytych praktykach, dostali pracę w CDZ – podzielą się oni wskazówkami jak rozpocząć karierę prawnika i jak najlepiej wykazać swoje zdolności interpersonalne, które dla nas mają największe znaczenie w pracy zespołowej. Nie zabraknie naszej Dyrektor ds. HR, która opowie jak się u nas pracuje, na czym polegają praktyki letnie i jakie są możliwości rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

CDZ przygotowała opracowanie „Telekomunikacja, Media i Internet w Polsce” na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)

Sektory telekomunikacyjne, dystrybucji audio i wideo oraz infrastruktury internetowej w Polsce są zliberalizowane, dobrze rozwinięte i silnie konkurencyjne, ponadto występuje w nich potencjał dla inwestycji zagranicznych, połączeń i przejęć.

Mariusz Busiło powołany na eksperta w obszarze problematyki pól elektromagnetycznych w PIIT

Dnia 10 lutego 2017 roku Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, na wniosek Zarządu Izby powołała czterech nowych Ekspertów PIIT w obszarach: problematyki pól elektromagnetycznych (PEM); edukacji i współpracy na linii biznes/uczelnie; zarządzania zasobami ludzkimi oraz pomocy publicznej dla inwestorów; oraz inteligentnych sieci energetycznych i Smart Grid.

Mariusz Busiło jest specjalistą w sprawach regulacyjnych i aspektach komercyjnych w zakresie prawa telekomunikacyjnego i mediów, konkurencji, autorskiego i internetowego.

Członkami PIIT są firmy działające w sektorze teleinformatyki, telekomunikacji i informatyki.

Weronika Papucewicz gościem programu RZECZoPRAWIE

Z planu Morawieckiego zniknęły długo oczekiwane przez branżę finansową zmiany, które miały pozwolić na badanie karalności kandydatów do pracy. Pierwotnie z projektu ustawy zawierającego 100 zmian w otoczeniu prawnym przedsiębiorców, czyli tzw. planu Morawieckiego, wynikało, że podmioty podlegające nadzorowi finansowemu będą mogły pytać kandydatów do pracy o ich przeszłość kryminalną. Dlaczego tak się stało? Wyjaśniała to Weronika Papucewicz, 14 listopada w wywiadzie z Mateuszem Rzemkiem w programie RZECZoPRAWIE.

Weronika Papucewicz gościem programu RZECZoPRAWIE

Gościem programu Mateusza Rzemka RZECZoPRAWIE dnia 1 czerwca 2016 roku, była Weronika Papucewicz, prawnik w CDZ. Program był poświęcony uprawnieniom pracowników z tytułu posiadania dzieci. Weronika opowiadała o tym jak pracodawcy i pracownicy mogą bez szkody dla wzajemnych stosunków regulować kwestie związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego. W wywiadzie Weronika przedstawiła najkorzystniejsze rozwiązania wykorzystywane przez pracodawców w tym zakresie.

Lex Torpedy w biegu

Drugi rok z rzędu drużyna CDZ wzięła udział w biegu charytatywnym Warszawa Business Run. Lex Torpedy przebiegły całość trasy (5x4,2 km) w łącznym czasie 01:44:38, zajmując 190 miejsce na 690 drużyn, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 58 miejsc.

CDZ jest także Partnerem strategicznym Poland Business Run, m.in. świadczy pomoc prawną na rzecz Fundacji, która co roku organizuje bieg.

CDZ wspiera Program Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

W czerwcu 2016 roku, CDZ oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zawarły umowę o współpracy merytorycznej. CDZ będzie wspierać PTPA w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z przestrzeganiem praw człowieka, w szczególności w celu zapewnienia prawnej ochrony przed nierównym traktowaniem i wszelkimi formami dyskryminacji.

Współpraca dotyczy w szczególności spraw, w których podstawą zaistniałej dyskryminacji może być płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa lub pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, religia, wyznanie lub bezwyznaniowość. Współpraca dotyczy także niezgodnego z prawem nierównego traktowania m.in. w obszarach pracy i zatrudnienia, dostępu do dóbr i usług, edukacji, ochrony zdrowia, czy zabezpieczenia społecznego.

Kancelaria będzie reprezentowała osoby wskazane przez PTPA przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji publicznej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i innymi organami międzynarodowymi, które chronią prawa i wolności jednostki.

Prawnicy z ramienia CDZ zaangażowani w projekt to wspólnicy Ewa Don-Siemion i Piotr Kryczek, oraz prawnik Weronika Papucewicz.

Ewa Don-Siemion mentorem w programie Mentors4Starters

Pomysłodawcą i organizatorem programu Mentors4Starters jest Global Shapers Warsaw Hub, który jest częścią międzynarodowej sieci Hubów zlokalizowanych w największych miastach świata. Global Shapers Community została powołana do życia przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Podstawowym celem fundacji Mentors4Starters jest propagowanie mentoringu w Polsce.

W ramach programu, Ewa Don-Siemion będzie dzieliła się swoją wiedzą, doświadczeniem, narzędziami oraz znajomością sektora usług biznesowych, outsourcingu usług prawnych oraz polskiego prawa pracy – doradztwa dla firm zagranicznych.

CDZ zaprasza na swoje stoisko podczas VI Prawniczych Targów Praktyk i Pracy

W dniach 15-16 marca 2016 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, po raz szósty odbywają się Prawnicze Targi Praktyk i Pracy, organizowane przez BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Samorządem Studentów WPiA UW, pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na naszym stoisku spotkacie młodych prawników, którzy po odbytych praktykach, dostali pracę w CDZ – podzielą się oni wskazówkami jak rozpocząć karierę prawnika i jak najlepiej wykazać swoje zdolności interpersonalne, które mają dla nas największe znaczenie w pracy zespołowej. Nie zabraknie naszej Dyrektor ds. HR, która opowie jak się u nas pracuje, na czym polegają praktyki letnie i jakie są możliwości rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

CDZ wygrywa przetarg na obsługę prawną na rzecz PGE Energia Odnawialna

CDZ po raz kolejny wygrywa przetarg na świadczenie usług doradztwa prawnego. Kancelaria doradza na rzecz PGE EO od kwietnia 2015 roku. Na przestrzeni ostatniego roku, CZD doradzała m.in. przy procesie restrukturyzacji spółek zależnych od PGE EO w drodze połączeń i podziałów oraz przeprowadziła badanie stanu prawnego „due diligence” Eolica Wojciechowo sp. z o.o. – właściciela farmy wiatrowej, a także reprezentowała PGE EO w wielu postępowaniach sądowych

CDZ na V Prawniczych Targach Praktyk i Pracy

CDZ weźmie udział w 5. edycji Prawniczych Targów Praktyk i Pracy, które odbywają się w dniach 17-18 marca 2015 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

W tym roku na targach zaprezentuje się ponad 80 organizacji, w tym największe i najbardziej prestiżowe kancelarie prawne oraz organizacje natury prawniczej nastawione na innowacyjne i twórcze prace ze studentami. Patronatami instytucjonalnymi targów są Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej.

CDZ mecenasem sztuki teatralnej

CDZ w ramach działań z zakresu Corporate Culture Responsibility (CCR) wspiera Teatr IMKA.

Teatr IMKA jest przeznaczony dla szerokiej publiczności, która szuka w teatrze czegoś więcej niż bezrefleksyjnej rozrywki. Oprócz dobrej zabawy i śmiechu proponuje wybitną literaturę, która stawia ważkie pytania i prowokuje do głębszych przemyśleń.

W tym sezonie zobaczymy m.in. Dziady, Adama Mickiewicza w reżyserii Radosława Rychcika; Króla Ubu Alfreda Jarry w reżyserii Jana Klata, Dzienniki Witolda Gombrowicza w reżyserii Mikołaja Grabowskiego.

CAREER