ARCHIWUM | PUBLIKACJE MIĘDZYNARODOWE

INTERNATIONAL ARCHIVE

2016
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Telecoms, Media & Internet Law 2016

Publikacja zawiera przegląd unijnych ram regulacyjnych dotyczących komunikacji elektronicznej oraz usług elektronicznych w państwach członkowskich UE, jak również obszerny przegląd istotnych zagadnień z zakresu prawa telekomunikacyjnego, mediów i internetu w 37 systemach prawnych. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2016
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Employment & Labour Law 2016

Publikacja przedstawia najczęstsze problemy z zakresu prawa pracy w 43 krajach, w tym warunki zatrudnienia, reprezentację pracowników, dyskryminację, uprawnienia do urlopu macierzyńskiego i rodzinnego oraz zbycie przedsiębiorstwa. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2016
THE INTERNATIONAL INSOLVENCY REVIEW | TRZECIA EDYCJA

Trzecie wydanie publikacji zawiera dogłębną analizę warunków rynkowych oraz zmian w orzecznictwie w zakresie upadłości w 31 państwach. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2015
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Telecoms, Media & Internet Law 2015

Publikacja zawiera przegląd unijnych ram regulacyjnych dotyczących komunikacji elektronicznej oraz usług elektronicznych w państwach członkowskich UE, jak również obszerny przegląd istotnych regulacji i przepisów prawa w 34 krajach. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2015
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Employment & Labour Law 2015

Publikacja zawiera kompleksową analizę przepisów i regulacji prawa pracy w 34 jurysdykcjach. Przedstawia m.in. analizę problemów związanych z kształtowaniem międzynarodowych umów w zakresie zatrudnienia dla spółek międzynarodowych oraz zbiorowych sporów sądowych w USA przed Komisją ds. Równych Szans w Zatrudnieniu. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2015
THE INTERNATIONAL INSOLVENCY REVIEW | DRUGA EDYCJA

Drugie wydanie publikacji zawiera dogłębną analizę warunków rynkowych oraz zmian w orzecznictwie w zakresie upadłości w 31 państwach świata. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

CAREER