CAREER

Email
Agnieszka.Wisla@cdz.com.pl
Opis

Agnieszka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, w 2020 r. uzyskała uprawnienia adwokata.
Specjalizuje się w prawie nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo na wszystkich etapach transakcji obrotu nieruchomościami, m.in. centrami handlowymi oraz budynkami biurowymi, również w zakresie finansowania. Agnieszka jest członkiem zespołu prowadzącego badania stanu prawnego (vendor’s/purchaser’s due diligence) nieruchomości dla potrzeb transakcji nieruchomościowych oraz M&A.

Agnieszka sporządza, negocjuje i opiniuje umowy zbycia oraz nabycia nieruchomości, a także umowy związane z bieżącą obsługą nieruchomości. Negocjuje umowy najmu lokali komercyjnych i biurowych oraz opiniuje dokumenty zabezpieczeń. Doradza także w sprawach klientów hiszpańskojęzycznych.

Opis krótki

Adwokat

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Agnieszka Wisła