CAREER

Email
Olga.Polowianiuk@cdz.com.pl
Opis

Olga specjalizuje się w prawie nieruchomości. Doradza przy transakcjach nieruchomościowych i inwestycyjnych oraz przy realizacji projektów budowlanych i realizacji umów z uczestnikami procesu budowlanego. Sporządza i negocjuje umowy najmu powierzchni komercyjnych.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i cywilnych, w tym w postępowaniach rejestrowych.

Opis krótki

Radca prawny

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
CDZ