CAREER

Email
Monika.Politowska-Bar@cdz.com.pl
Opis

Monika specjalizuje się w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz organami zewnętrznymi (Powiatowy Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy). Wspiera działy HR w ich bieżących działaniach prawno-pracowniczych.

Doradza w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Opracowuje regulaminy, umowy pracownicze, kontrakty menedżerskie, systemy wynagrodzenia oraz metody uelastyczniania czasu pracy.

Uczestniczy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych oraz prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Wspiera pracodawców przy wyborach przedstawicieli do Europejskich Rad Zakładowych i Rad Pracowników.

Opis krótki

Adwokat

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
CDZ