CAREER

Email
Magdalena.Boguska@cdz.com.pl
Opis

Magdalena specjalizuje się w prawie nieruchomości. Zajmuje się zagadnieniami administracyjno-prawnymi związanymi z procesem inwestycyjnym.

Doradza w zakresie bieżącej działalności spółek z sektora nieruchomościowego. Uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć dla funduszy inwestycyjnych i private equity oraz właścicieli obiektów biurowych i przemysłowo-magazynowych.

Prowadzi badania stanu prawnego (due diligence) nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, zagospodarowania przestrzennego i ochrony zabytków.

Sporządza i weryfikuje umowy najmu oraz dzierżawy nieruchomości.

Opis krótki

Aplikant adwokacki

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Magdalena Boguska