CAREER

Email
Anna.Skorka@cdz.com.pl
Opis

Anna specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w tym połączeniach, przekształceniach i podziałach.

Zajmuje się również doradztwem korporacyjnym i prawem handlowym. Doradza przy zakładaniu i funkcjonowaniu spółek oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, jak również przy ich rozwiązywaniu oraz likwidacji.

Ponadto, doradza w sporach korporacyjnych, w tym przy zaskarżaniu uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń.

Opis krótki

Adwokat

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Anna Skórka