CAREER

Email
Marcin.Gaca@cdz.com.pl
Opis

Marcin specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek oraz prawie handlowym.

Doradza w zakresie bieżącej działalności spółek z sektora telekomunikacyjnego. Zajmuje się zagadnieniami korporacyjnymi, regulacyjnymi, zarządzaniem informacjami oraz umowami handlowymi.

Uczestniczy w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania inwestycji poprzez kredyty bankowe oraz emisję obligacji. Doradza w zakresie realizacji ustawowych praw i obowiązków spółek handlowych oraz obowiązków spółek notowanych na rynku regulowanym.

Opis krótki

Radca prawny

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Marcin Gaca