CAREER

Email
klara.swies@cdz.com.pl
Opis

Klara doradza we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej i ochroną zdrowia. Zajmuje się zagadnieniami regulacyjnymi, ochroną danych osobowych w kontekście danych medycznych oraz sprawami pracowniczymi personelu medycznego. Uczestniczy w pracach działu postępowań sądowych i administracyjnych.

Doradza na etapie zawierania oraz wykonywania umów z NFZ, w tym nadwykonań. Sporządza umowy o prowadzenie badań klinicznych. Uczestniczy w audytach dokumentacji medycznej.

Opis krótki

Prawnik

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Klara Święs