CAREER

Email
agata.iwanow@cdz.com.pl
Opis

Agata specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy oraz ochronie danych osobowych. Reprezentuje podmioty gospodarcze i lecznicze w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Doradza w kwestiach związanych z przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych za granicę, w tym do państw spoza Unii Europejskiej. Opracowuje regulaminy, umowy pracownicze, systemy wynagrodzenia, oraz metody uelastyczniania czasu pracy.

Zajmuje się bieżącym doradztwem spółkom z branży ochrony zdrowia. Sporządza i negocjuje umowy o prowadzenie badań klinicznych. Uczestniczy w audytach dokumentacji medycznej i badaniach stanu prawnego spółek (due diligence) przy transakcjach fuzji i przejęć.

Opis krótki

Radca prawny

Phone
+48 22 492 40 00
Zdjęcie
Agata Iwanow